Reseñas

Reseñas y análisis de películas asiáticas.

Harakiri – Deconstruyendo a Takashi Miike

Ichimei (2011) Director: Takashi Miike Guión: Kikumi Yamagishi (basado en la novela de Yasuhiko Takiguchi) Actores: Kōji Yakusho, Munetaka Aoki, Naoto Takenaka, Hikari Mitsushima, Eita, Ebizō Ichikawa Productora: Recorded Picture Company (RPC), Sedic I...