Eiji Tsuburaya

Eiichi Tsuburaya, mas conocido como Eiji Tsuburaya, nace el 7 de Julio de 1901 en Sukagawa, prefectura de Fukushima, siendo el primer hijo de Isamu y Sei Tsuburaya, una familia Católica. Su madre murió cuando...