Ley Lines – Deconstruyendo a Takashi Miike

Nihon kuroshakai (1999) Director: Takashi Miike Guión: Ichiro Ryu Actores: Kazuki Kitamura, Tomorowo Taguchi, Shō Aikawa, Samuel Pop Aning, Takeshi Caesar, Yukie Itou Michisuke Kashiwaya, Dan li, Ryuushi Mizukami, Ren Osugi, Naoto Takenaka, Kōji Tsukamot...