Os traigo una nueva receta de los cócteles más exquisitos de las Izakayas tradicionales de la Yakuza. Hoy la cosa esta fuertecita, 2 partes de Tetsuya Watari, una de Jo Shishido, un par de cubitos de Bunta Sugawara y unas gotitas de Akira Kobayashi. ¿Que os parece? delicatessen.

Ore ni sawaru to abunaize (1966)
Black Tight Killers
Director: Yasuharu Hasebe
Junko intai kinen eiga: Kantô hizakura ikka (1972)
Cherry Blossom Fire Gang
Director: Masahiro Makino
Koruto wa ore no pasupoto (1967)
A Colt Is My Passport
Director: Takashi nomura
Kenju zankoku monogatari (1964)
Cruel Gun Story
Director: Takumi Furukawa
Burai yori daikanbu (1968)
Gangster VIP
Director: Toshio Masuda
Jingi no hakaba (1975)
Graveyard of Honor
Director: Kinji Fukasaku


Tôkyô nagaremono (1966)
Tokyo Drifter
Director: Seijun Suzuki
Kurenai no nagareboshi (1967)
VElvet Hustler
Director: Toshio Masuda


Bôryoku gai (1974)
Violent Streets
Director: Hideo Gosha
Yokohama ankokugai mashingan no ryu (1978)
Yokohama Underworld Machine Gun Dragon
Director: Akihisa Okamoto

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.